نام مدرسهمدرسه فردوس
کد مدرسه
مقطعابتدائی
نوعدولتی
جنسیتپسرانه
استانتهران
شهرتهران
منطقهمنطقه 1
آدرسآیت الله کاشانی - بلوار اباذر - خیابان دهم - پلاک 11 - طبقه 8 - واحد 15
تلفن88998899
شهریه (تومان)1