استاندارد ها

دانلود مجانی استاندارد های بین المللی:

 

 ASTM STANDARDS
دانلود فایل ورژن

نام استاندارد

شماره استاندارد
 دانلود فایل پی دی اف 2013

Standard Practice for Conditioning Plastics for Testing

ASTM D618 
دانلود فایل پی دی اف 2014

Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics 

ASTM D638
دانلود فایل پی دی اف 2018  Standard Test Method for Water Absorption of Plastics ASTM D570
 دانلود فایل پی دی اف 2017

Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and

Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials 

ASTM D790 
دانلود فایل پی دی اف  2020

Standard Test Methods for Density and Specific Gravity

(Relative Density) of Plastics by Displacement 

ASTM D792 
دانلود فایل پی دی اف  2018  Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting ASTM D882 
دانلود فایل پی دی اف  2020

Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics

by Extrusion Plastometer

ASTM D1238
دانلود فایل پی دی اف  2018

Standard Test Method for Density of Plastics

by the Density-Gradient Technique

ASTM D1505 
دانلود فایل پی دی اف  2017

Standard Test Method for Vicat Softening Temperature of Plastics

 ASTM D1525
دانلود فایل پی دی اف  2014

Standard Test Method for Static and Kinetic Coefficients of

Friction of Plastic Film and Sheeting 

 ASTM D1894
دانلود فایل پی دی اف   2021

Standard Test Method for Rubber Property—

Durometer Hardness

ASTM D2240 
دانلود فایل پی دی اف    2019

Standard Specification for Styrene Monomer 

ASTM D2827 
 دانلود فایل پی دی اف   2021 

Standard Test Method for Transition Temperatures and Enthalpies

of Fusion and Crystallization of Polymers by Differential Scanning
Calorimetry 

ASTM D3418 
  دانلود فایل پی دی اف  2017 

Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate

Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor

ASTM D3985 
 دانلود فایل پی دی اف   2018

Standard Test Method for Determining Inherent Viscosity

of Poly(Ethylene Terephthalate) (PET) by Glass Capillary Viscometer

ASTM D4603
دانلود فایل پی دی اف  2001 

Standard Test Method for Measurement of Hexane Extractable Content

of Polyolefins 

ASTM D5227
دانلود فایل پی دی اف   2017

Standard Test Method for Determination of Xylene Solubles

in Propylene Plastics 

 ASTM D5492
دانلود فایل پی دی اف   2019

Standard Specification for Labeling of Plastics Designed

to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities 

 ASTM 6400
دانلود فایل پی دی اف  2020 

Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials 

ASTM E18 
دانلود فایل پی دی اف  2021

Standard Test Methods for Gravimetric Determination of

Water Vapor Transmission Rate of Materials 

ASTM E96/E96M 
دانلود فایل پی دی اف  2020  Standard Test Method for Compositional Analysis by Thermogravimetry ASTM E1131 
دانلود فایل پی دی اف   2021

Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra

for Qualitative Analysis 

 ASTM E1252
دانلود فایل پی دی اف  2011 

Standard Test Method for Determining Anaerobic Biodegradation

of Plastic Materials Under High-Solids Anaerobic-Digestion Conditions 

 ASTM D5518
دانلود فایل پی دی اف   2021

Standard Specification for Labeling of End Items that Incorporate Plastics

and Polymers as Coatings or Additives with Paper and Other
Substrates Designed to be Aerobically Composted in
Municipal or Industrial Facilities 

 ASTM D6868
دانلود فایل پی دی اف  2017

Standard Test Method for
Determination of Moisture in Plastics by Loss in Weight 

ASTM D6980 

 

ISO STANDARDS
دانلود فایل ورژن نام استاندارد شماره استاندارد
دانلود فایل پی دی اف   2018

Plastics — Determination of water absorption

ISO 62 
دانلود فایل پی دی اف    2019

Plastics - Determination of tensile properties

Part 1: General principles 

ISO 527 
 دانلود فایل پی دی اف  2003 

Plastics and ebonite — Determination of
indentation hardness by means of a
durometer (Shore hardness)

ISO 868 
  دانلود فایل پی دی اف  2011 

Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR)

and melt volumeflow rate (MVR) of thermoplastics —
Part 2: Method for materials sensitive to timetemperature
history and/or moisture

ISO 1133-2 
دانلود فایل پی دی اف  2004 

Plastics — Methods for determining the density of non-cellular plastics —

Part 1: Immersion method, liquid pyknometer
method and titration method 

ISO 1183-1 

 

ISIRI STANDARDS
 دانلود فایل  ورژن  نام استاندارد  شماره استاندارد
 دانلود فایل پی دی اف  1387   بسته بندی -ظروف پلاستیکی از جنس پلی پروپیلن و پلی استایرن -روشهای آزمون 11228
 دانلود فایل پی دی اف  1389 پلاستیک ها- تعیین جذب آب 911
 دانلود فایل پی دی اف  1393 کاغذ -تعیین مقاومت به ترکیدن -روش آزمون  1821
دانلود فایل پی دی اف    1387 پلاستیک ها-شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون   2117
دانلود فایل پی دی اف   1386 بسته بندی-کیسه های پلاستیکی پلی الفین ویژگی ها و روش های آزمون  2972 
 دانلود فایل پی دی اف   1397

بسته‌بندی- فویل آلومینیوم و فویل آلومینیوم آلیاژی جهت کاربرد در تماس با غذا -

ویژگی‌هاو روش‌های آزمون 

 3010
 دانلود فایل پی دی اف   1399 پلاستیک ­ها- تعیین خواص کششی- قسمت­1: اصول کلی  6621-1 
 دانلود فایل پی دی اف   1392

پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (mfr)

و نرخ جریان حجمی مذاب (mvr) پلاستیک های گرمانرم -

قسمت اول - روش استاندارد 

 6980-1
  دانلود فایل پی دی اف 1396  پلاستيك­ ها ـ مواد گرمانرم ـ تعيين دماي نرمي ويكات (VST)   6982
 دانلود فایل پی دی اف 1398

پلاستیک‌ها- روش‌های تعیین چگالی پلاستیک‌های غیراسفنجی-

قسمت 1: روش غوطه‌وری، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون

7090
دانلود فایل پی دی اف   1395 فيلم و ورق پلي­ اتيلن - ويژگي­ها و روش­هاي آزمون   7276
دانلود فایل پی دی اف 1384 پلیمرها- آنالیز و شناسایی مقدماتی -روش آزمون 8391
دانلود فایل پی دی اف 1385 پلاستیک و فراورده های پلاستیکی-مقررات عمومی بازیافت و نشانه گذاری 8676
دانلود فایل پی دی اف
1398 پلاستیک­ ها- اندازه‌گیری خاکستر-قسمت 1: روش‌های عمومی  10237-1
 دانلود فایل پی دی اف 1387

بسته بندی -ظروف پلی استایرن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی

جهت بسته بندی مواد غذایی -ویژگیها

11547
 دانلود فایل پی دی اف 1387

بسته بندی -ظروف پلی پروپیلن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی

جهت بسته بندی مواد غذایی -ویژگیها

11604
 دانلود فایل پی دی اف 1391

پلاستیک ها -مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -قسمت 1-

راهنمای انتخاب شرایط و روش های آزمون برای مهاجرت کلی

13737-1
دانلود فایل پی دی اف 1369

لفاف‌های آماده شده با لایه آلومینیم برای بسته‌بندی مواد خوراکی - ویژگیها

3115
دانلود فایل پی دی اف 1369

ویژگیهای کیسه‌های قایل انعطاف چندلایه با لایه آلومینیوم

برای بسته‌بندی مواد غذائی با روش آسپتیک

3116
دانلود فایل پی دی اف 1372

انواع بسته‌بندی های مواد خوراکی در ظروف شکل داده شده از مواد پلیمری

و ورقهای آلومینیومی

3331